Solar-Systemen.nl Gooi en omstreken werkt uitsluitend met ervaren en professionele installatieteams. Iedereen die werkzaam is in onze installatieteams beschikt over de juiste papieren om het werk op een veilige en professionele wijze uit te kunnen voeren.

Ook volgen onze medewerkers met regelmaat trainingen en cursussen om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Vakkundig personeel

Het is voor ons belangrijk dat onze adviseurs en installateurs op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en technieken in zonne-energie en beschikken over de nodige papieren.

Daarom volgen zij bijvoorbeeld cursussen bij onafhankelijke instituten zoals ISSO (installeren en montage van zonne-energiesystemen) en BDA (ontwerp, dakmontage en instaleren van zonnestroomsystemen). Cursussen worden ook gevolgd bij leveranciers en fabrikanten.

Behalve deskundigheid is veiligheid ook zeer belangrijk. Ons installateurs zullen altijd veilig werken en beschikken altijd over een VCA veiligheidspaspoort.